מועמדות למשרת ניהול רבנות ישראלית

כל דור ודור נתבע מחדש: "עשה לך רב" (אבות א,ו). כל דור ודור נתבע מחדש להעמיד מנהיגות ומנהיגים, היכולים להנחות את החברה בשאיפתה למימוש חיים יהודיים מלאים וערכיים. הרבנות הישראלית שואפת לכונן יהדות רבת פנים, קשובה לצרכי השעה המוסריים והחברתיים; יהדות ציונית, החיה את חלום שיבת ציון וקיבוץ הגלויות ומחויבת לאתגרי הריבונות הישראלית, העם היהודי והאנושות.

בית המדרש עוסק בהכשרה לרבנות של נשים וגברים ממגוון הזהויות היהודיות בישראל, אשר יכהנו בהנהגת קהילות, בהובלה חינוכית ובמרחב הציבורי בישראל והוא חלק ממרחב הגות ועשיה של מכון הרטמן, בשיתוף עם המדרשה באורנים.

רשת הרבנות הישראלית כוללת מאות רבות, רבנים, מנהיגות ומנהיגים רוחניים בישראל השותפים לחזון הרבנות הישראלית, הפועלים יחדיו לקידום מרחב ציבורי יהודי-דמוקרטי, שיפעל למען קידום הטוב המשותף מתוך מחויבות יהודית-ציונית-ליברלית.

הגשת מועמדות

נא לשמור את הקובץ כ: Last Name_First Initial_CV לדוגמה, Matanky_G_CV
בהצלחה רבה, 
צוות הרבנות הישראלית