טופס הרשמה לביה״ס הרטמן לבנים לשנת תשפ״ד

חטיבת הביניים תורנית-ניסויית של מכון שלום הרטמן

רח' קליין 7, ירושלים 9310310

טל: 02-5675370 – פקס: 02-5675373
פרטי המועמדפרטים נוספים


פרטי האב
כתובת מגורים (אם שונה משל התלמיד)
פרטי האם
כתובת מגורים (אם שונה משל התלמיד)
מסמכים נידרשים: