Hevruta
טופס הרשמה לחברותא - תוכנית קדם צבאית לישראלים ואמריקאים

חברותא היא תכנית קדם-צבאית פלורליסטית המזמינה צעירים וצעירות מישראל ומצפון אמריקה בעלי השקפות עולם שונות לבנות קהילה משותפת בירושלים.
 
ההרשמה לתכנית לשנת 2024-2025 נפתחה.

תהליך המיון לתכנית כולל מילוי הטופס הנוכחי, השתתפות ביום מיונים וכן ריאיון אישי. 

טופס ההרשמה ליום ההפתוח נמצא כאן.

ניתן לפנות לצוות הגיוסים במייל או בטלפון office.hevruta@shi.org.il,
053-567-2940

נשמח לענות על כל שאלה! 

פרטים כללים

תמונה שלך, עם הפנים למצלמה. בבקשה שמרו את תמונה כך: שם משפחה_שם פרטי
כתובת

אם לא ידוע לך המיקוד יש לאתרו כאן
פרטי בית הספר


אם את.ה לומד.ת בבית ספר בחו"ל, נא לפרט


מידע על הורים/אפוטרופוס
פרטי הורה 1


שאלות היכרות

כושר הבנה והתבטאות באנגלית
רמת שפת אם רמה טובה רמה בינונית רמה נמוכה
בשאלות הבאות אנא כתבו עד 100 מילים לכל תשובהhttps://chat.whatsapp.com/EfeWlvGVX8G7SrS4yo0wKM