RabanutCover
פרטים אישים


רשת הרבנות הישראלית מזמינה את הציבור הרחב לכנס ניגונים

שיתקיים במכללת אורנים, קריית טבעון

ביום שני, י"ב תמוז תשפ"ב, 11.7.2022הפרטים יישמרו במכון הרטמן והמדרשה באורנים ולא יעברו לגורמים נוספים, לפי  מדיניות הפרטיות 
תוכנית הכנס