הרשמה
משתתפים: 
העיתונאי עקיבא נוביק
עורכת הספר קרן כץ
המעצב דוב אברמסון
יניב טורם
מנחת הערב: מור שמעוני

במהלך הערב יוקרן סרט אנימציה קצר המבוסס על הספר
פרטים כלליים