SHI LOGO
הרשמה למיזם התנ"ך תשפ"ג

מועמד/ת יקר/ה,


זוהי השנה החמישית בה יתקיים מיזם לאומי לקידום מעמד התנ"ך במערכת החינוך ובחברה הישראלית, בשיתוף קרנות פילנתרופיות ובליווי מפמ"ר תנ"ך והמזכירות הפדגוגית. אחד ממרכיבי המיזם עוסק בקידום תהליכי הוראה ולמידה באמצעות עבודת צוות של מורים למקרא בתוך בתי הספר.

למידע נוסף על מיזם התנ"ך לחצו כאן.

היקף הלימודים במיזם הינו יום מלא, אחת לשבוע, בימי רביעי, מתחילת ספטמבר 2022 ועד סוף יוני 2023.

במהלך תקופת הלימודים תינתן מלגה חודשית בסך 1,200 ש"ח.


אנא מלא/י טופס זה בתשומת לב. 
לאחר מילוי הטופס יישלח אליך מייל המאשר את קבלתו על ידינו וכן בקשה למילוי המלצה ממנהל/ת בית הספר.

יש לשים לב למלא במדויק את כתובת המייל של המנהל/ת שלך וכן לוודא כי המנהל/ת מילא/ה את טופס ההמלצה בהקדם.

לאחר אישור קבלת הפנייה לא נוכל להמשיך בתהליך הרישום ולהתקדם לריאיון ללא המלצת המנהל/ת. 

בהצלחה!

צוות מיזם התנ"ך
מכון שלום הרטמן

פרטים אישיים


כתובת
מידע מקצועי
אם לא ידוע לך סמל המוסד יש לאתרו כאן

SendGrid Fields