ראשית: עיונים ביהדות | Reshit: Studies in Judaism

| Resume a previously saved form
Resume Later

In order to be able to resume this form later, please enter your email and choose a password.

דף הרשמה | Registration Page

על המבקשים להגיש כתב יד למערכת ראשית להירשם כאן
Those who are interested in submitting a manuscript to Reshit must register here

פרטים אישיים | Personal Details

מר, גב', ד"ר וכולי | Mr., Mrs., Dr., etc.
שני, שלישי וכולי | Ph.D., M.D., etc.


פרטים של המוסד | Institution Related Informationתחומי מומחיות | Areas of Expertiseלכל בעיה יש לכתוב למזכיר המערכת דוד ויצ'נר
For all issues, please write to the Editorial Manager, David Wietchner

הגשת כתב יד | Submit a Manuscript

העלאת קבצים | Uploading Filesמקסימום 5 מגה | Max. 5 megabytes

מקסימום 5 מגה | Max. 5 megabytes

מקסימום 5 מגה | Max. 5 megabytes

מקסימום 5 מגה | Max. 5 megabytes

אם הקבצים גדולים מ5 מגה יש לשתף קישורית | If the files are bigger than 5 megabytes please share via a link

עד 8 מילים. יש להפריד עם פסיק | Maximum 8 words. Separate with a comma
מכתב הפנייה | Cover Letter

מטרת כתב העת ראשית היא להוציא לאור מאמרים, בכל תחומי מדעי היהדות, שהם בעלי משמעות לשאלות היסוד של הקיום היהודי. בהתאם למטרות אלו יתקבלו רק מאמרים שיעמדו בשני התנאים הבאים: קודם כל, שהם יהיו חמורים ומוקפדים מבחינת הרמה האקדמית, כלומר מבוססים על עבודה טקסטואלית והיסטורית מלאה. שנית, שהם יהיו לא רק מקצועיים, מעניינים וחדשניים אלא גם משמעותיים.

Reshit: Studies in Judaism stipulates two criteria for accepting submissions: First, the article must meet the highest academic standards. Second, the article must be not only innovative but meaningful. To fulfill these criteria, the author is invited to explain the article’s importance and its significance for how we think about and understand contemporary Jewish life
שאלון | Questionnaire
המחבר השני | Co-Author
לכל בעיה יש לכתוב למזכיר המערכת ג'ין מטנקי
For all issues, please write to the Editorial Manager, Gene Matanky

gene.matanky@shi.org.il