הרשמה

לכבוד הוצאת הספר "ברית העימות: קווים לפולמוס המחויבות הדתית בספרות חז"ל" מאת מנחם פיש

האם נאמנות דתית משמעותה לקבל את דין המקורות או שמא לנקוט עמדה ביקורתית בונה? בספרות חז"ל ניתן למצוא, כמובן, תפיסה המייחסת לאל שלמות, שמואצלת גם על תורתו ונושאי דברה. עם זאת, בניגוד לכתבים הקנוניים של שתי הדתות המונותאיסטיות האחרות, ספרות חז"ל מכילה גם קול אחר: קולה של תפיסה הכופרת באופן מפורש ומודע לעצמו בכליל השלמות הערכית של מקורות הסמכות של הדת היהודית, ובכללם האל עצמו!

הארוע בזום בהשתתפות:


הרב ד”ר שרגא בר-און

ד"ר אביטל דוידוביץ'-אשד

פרופ' ישי רוזן-צבי

פרופ' מנחם פיש

פרטים אישיים