הרשמה

מחקרים מצביעים על כך שיהודים ישראלים רבים מגדירים את עצמם כ'מסורתים'. הם לא מזהים את עצמם כדתיים וגם לא כחילונים. מהי מסורתיות ישראלית? מהם אתגריה? האם המסורתיות היא 'מזרחית' או גם 'מערבית'? האם מסורתיות בהכרח משקפת רק את העבר או שיש בתוכה גם את אפשרות החידוש? האם יש בצורת קיום זו בשורה לכלל החברה הישראלית? 

בחודש האחרון פורסמו באתר "על דעת הקהל" של מכון שלום הרטמן סדרת מאמרים בנושא עתיד המסורתיות בישראל.

בהמשך לפרסום המאמרים נקיים רב שיח בהשתתפות: ד"ר חנה פנחסי, יפה בניה, גבריאל אבן צור וד"ר אבישי בן חיים.

 

פרטים אישים

אחר