הרשמה


המשיח היא דמות מעוררת מחלוקת ביהדות.

האם משיח אמור לבוא?

האם מדובר באל או בבן אנוש?

האם הוא מלך גיבור, עבד סובל או כהן?

האם הוא חי או מת שעוד יקום לתחייה?

האם הוא חייב להיות נצר לבית דוד?

מחלוקת המשיח: למי מחכים היהודים? מציג את הגישות השונות, לפעמים הפוכות, לבוא המשיח, ואת המחלוקות החריפות שהתלוו להן. הוא שופך אור חדש ודרמטי על נבואות החורבן והנחמה, על משפטו הרה הגורל של ישו ועל האופן שבו המציאות בת זמננו מהדהדת את ההיסטוריה.

פרטים אישים

אחר