הרשמה 

הרשמה

"שיח לוחמים מציע הקשבה והתבוננות אל אדם במלחמה, ותובנות למחשבה על אודות מיקומה של המלחמה בכלל ושל מלחמת ששת הימים בפרט, ברצף היהודי, הציוני והישראלי".

במלאת שבעים שנה למדינת ישראל וחמישים שנה למלחמת ששת הימים יצאה לאור מהדורה מחודשת של הספר "שיח לוחמים - פרקי הקשבה והתבוננות", המתאר את לבטיהם המוסריים של כמה בני קיבוצים שלחמו במלחמת ששת הימים והתקשו להצטרף לתרועות הניצחון.

במהדורה המחודשת נכללה שיחה שנערכה ביוזמת אנשי שיח לוחמים בישיבת מרכז הרב בירושלים, ולא היתה בספר המקורי. בסוף המהדורה מופיעות ביוגרפיות קצרות של רוב משתתפי שיח לוחמים ושל משתתפי שיח מרכז הרב, בסדר אל"ף־בי"ת של שמות המשפחה. כך ניתן להכיר לראשונה את משתתפי הספר המקורי שנזכרו בו רק בשמם הפרטי .

אנו נציין את יום ירושלים ברב-שיח בעקבות הוצאת המהדורה המחודשת. נדון במשמעות מלחמת ששת הימים עבור כל מגזר בחברה הישראלית, איך מדברים על מלחמה, מה מהווה ירושלים עבור כל מגזר, האם וכיצד מציינים את יום ירושלים ועוד.


פרטים אישים

אחר