הרשמה לאירוע התכנסות ליום השואה תשע"ט

התכנסות ליום השואה

אירוע התכנסות ליום השואה, מכון שלום הרטמן גדליהו אלון 11
ערב יום השואה, כ"ה באדר ב', 1 במאי 2019, בשעה 19:45
פרטים אישיים